Pretvorte plánovanie riadenia zásob a výroby do integrovaného rozhodovania

Od vzniknutia v roku 1980 S&OP sa stal najdôležitejším procesom riadenia rentability
a risku spoločnosti. S&OP softver DS je flexibilný a prispôsobiteľný systém,
ktorý v sebe zahrňuje celý proces začínajúc od zhromažďovania dát až po riadenie
procesu plánovania zásobovacieho reťazca vrátane výroby a predaja. Spojením
plánovania S&OP s  plánovaním dopytu ponúkame možnosť sa viac zaoberať
danými obchodnými príležitosťami a menej času tráviť reagovaním na problémy.

Prispôsobte softvér Vášmu procesu  a nie naopak

Príliš často sa stáva, že plánovacie softvéry - používajúc prísne pravidlá - riadia procesy
v rámci spoločnosti. V dnešnej dobe sa však veľa záujemcov zúčastňuje na prosese
rozhodovania plánovania dopytu. Každý záujemca musí byť zahrnutý v tomto procese a
modul S&OP Demand Solutions sa úplne prispôsobí preferenciám manažmentu.
-Základné nastavenia na výkonnej úrovni zaručujú informovanie o objednávkach, predaji, výrobe, zásobach, dodávkach a o nevybavených objednávkach. Všetky informácie sú konfigurovateľné aby boli prispôsobiteľné danej obchodnej činnosti.

-Základné nastavenia obsahujú porovnania predaja, zásob a výroby s minulým rokom, s rozpočtom a s najnovším plánom.Vďaka tomu sa dajú ľahko identifikovať medzery na trhu, rozdiely a trendy.
-Demand Solutions S&OP softvér sa dá ľahko formovať tak, aby zaobstaral informácie požadované manažmentom o serií výrobkov, zákazníkoch alebo o niektorých oddeleniach spoločnosti.

Dynamické obchodné plánovanie

Najviac podnikov vypracúva svoj ročný plán a rozpočet. Plány existujú, ale málokedy sú kontrolované. Avšak so softvérom DS S&OP sa dajú ľahko vytvoriť dynamické plány a hocikedy môžeme bez námahy zmeniť aj ročné plány. To Vám umožní pozrieť sa na pesimistické a optimistické prepovede a tým pripraviť také nové stratégie a rezervné plány, ktoré pomôžu Vašej spoločnosti zlepšiť pozíciu na trhu. Pomocou softvéru môžeme použiť takzvané “čo ak” scenáre podľa hociakého požadovaného predpokladu.

S používaním DS S&OP môžete:

-Zaviesť kvantitatívnu rovnováhu výrobkových sérií
-Integrovať operatívny plán  s finančným plánom
-Nastaviť vhodnú politiku a stratégiu v oblasti zásobovania
-Optimalizovať zásoby

Riaďte svoj obchod. Všímnite si nedostatky.

-DS S&OP Vám umožní zistiť rozdiel medzi ročným plánom a predpoveďou vygenerovanou plánovacím softvérom. Rozdiely sú označené rôznymi farbami, aby ste ľahko mohli zbadať problémy.
-Vďaka vyhľadávacej schopnosti môžeme identifikovať najdôležitejšie rozdiely.
- Dobrý S&OP proces sa začína dobrou prognózou.

DS S&OP softvér zaručuje integrovaný názor, ktorý je potrebný k efektívnemu obchodnému plánovaniu, poskytuje informácie o prognóze predaja, o budúcich zásobách a o výrobe. Môžeme získať jednotný pohľad o marketingových, predajných, výrobných, finančných a zásobovacích údajoch.
S&OP
Sales & Operations Planning
S&OP

Copyright © 2009 by Demand-Solutions CE Ltd  ·  All Rights reserved  ·E-Mail: info@demand-solutions.eu
Supply Chain Planning software

SKF reduces its customers’ inventory with the help of Demand Solutions Sales & Operations Planning