Presná predpoveď odbytu vedie k úspechu zásobovacieho reťazca.

Tabuľkové procesory sú dobre použiteľné na spracovanie jednoduchých príkladov a vyhovujú základným potrebám.
Ale väčšina podnikov, ktoré používajú tabuľkové procesory na kontrolovanie zásobovacieho reťazca si neuvedomuje, že existuje aj lepšia alternatíva - dostupné riešenie riadenia zásob, ktoré vedie k transparentnosti zásobovacieho reťazca a k stabilnému rastu spoločnosti. Demand Solutions - softvér predpovede predaja otvorí novú bránu na jednanie so zásobovacím reťazcom - lepšie plánovanie dopytu, zlepšenú metódu na riadenie zásob, a v neposlednom rade aj väčšiu efektívnosť a rentabilitu. V oblasti prognóz sa viac než 2000 obchodných partnerov vo viac ako 70tich krajinách môže spoľahnúť na nás a na tento zrozumiteľný a efektívny softvér.

Riadenie zásobovacieho reťaza vo všetkých detailoch

Napriek niekoľkým systémom súvisiacim s prognózou dopytu a predaja, kde vybudovanie štruktúr výrobkových kódov a sérií výrobkov vyžaduje veľa práce od IT expertov, DS FM ponúka „ user-defined„ kategórie. Táto funkcia umožní každému vytvoriť si agregátne názory o produkte a tým podporujúce najlepšie a najefektívnejšie obchodné rozhodnutie. Užívatelia sú už od prvého dňa schopní identifikovať a vytvoriť si vlastnú sériu výrobkov, ktorá vyjadrí presný názor jednotlivých oddelení (marketing, financie, výrobné plánovanie, zásobovacie oddelenie, ...).

Keď viete kvantifikovať Vaše požiadavky, určite nájdete odpoveď v DS.

-Aký je celkový odbyt (tržba) pri jednotlivých značkách, sérií výrobkov? V Eurách,
Dolároch, v akejkoľvek mene?
-Aký je očakávaný príjem v danom účtovnom období? Vzhľadom na obchodné jednotky, 
alebo na celú spoločnosť?
-Ktorý segment bude produkovať najväčší rast v tomto roku?
-Pri ktorých výrobkoch je rýchlosť obehu najrýchlejšia a pri ktorých najpomalšia?
-Ktorí klienti sú najvýnosnejší?

Optimalizácia zásob

·
360 stupňový náhlad pre rýchlejšie a efektívnejšie rozhodnutie

Keď ide o predpoveď predaja alebo o plánovanie zásob, veľa  manažérov používa princíp 80/20. ABC Analýza DS je schopná klasifikovať ktorýkoľvek segment Vašej spoločnosti (výrobky, zákazníci, série výrobkov, atď.) aby sa umožnilo identifikovať ziskové možnosti a odstrániť stratové jednotky. Vaše rozhodnutia určite ovplyvní a vylepší, keď náš systém zobrazí, že 90 % tržieb pochádza od 10 % zákazníkov, alebo keď 40 % dolného tovaru zodpovedá iba za 10 % zisku.

·Plánovnie zavedenia nového tovaru pri optimalizovanom plánovaní zásob

Určite je ťažké presne odhadnúť odbyt výrobkov, ale oveľa ťažšie je objektívne prognózovať budúcnosť produktu. Krivky DS FM umožnia používanie predajných schém podobných výrobkov na prognózovanie nových a potom po vygenerovaní prvých dát korigovať naše predpovede. Tým, že funkcia „supersession” bezprostredne riadi proces zmeny tovaru (product phase-in, phase-out) efektívne zlepšuje plánovanie zásob.

·Jemné ladenie procesu plánovania
DS FM softvér umožní aby systém akceptoval rôzne informácie vrátane zákazníckej predpovede, trendov na trhu, kriviek predaja, a omnoho viac - všetko zaručujúce presnú a kvalitnú predpoveď.

·Flexibilná zmena údajov - možnosť použitia všetkými ERP systémami

DS softvér môžme oficiálne používať spolu so všetkými ERP systémami. Zmena údajov je medzi dvoma systémami zabezpečená pomocou interface-u. Pomocný program Export/Import jednoducho a rýchlo umožní identifikovať údaje ktoré potrebujeme. S používaním DS Batch Builderu sa jednoducho dajú kontrolovať opakujúce sa príklady.

·Dashboard - Prístrojová doska pre lepšie rozhodovanie
Všetky dáta a predpovede predaja možno vyvolať z DS FM softvéru. S používaním „Dashboardov” sa dajú jednoducho prezerať tie údaje, ktoré potrebujeme na optimalizáciu zásob a s tým nadobudnúť čo najväčší zisk.
Forecast Management
Manažment predpovede - Prognóza predaja
Prognóza predaja
Prognóza predaja

Copyright © 2009 by Demand-Solutions CE Ltd  ·  All Rights reserved  ·E-Mail: info@demand-solutions.eu
Supply Chain Planning software

Demand Solutions enables medical manufacturer to increases forecast accuracy by 20%