Przekształcenie planowania produkcji i zapasów w proces zintegrowanego podejmowania decyzji

Sales and Operations Planning (S&OP) jest kluczowym procesem zarządzania rentownością przedsiębiorstwa i podejmowania decyzji dotyczących gospodarowania zasobami. 
Demand Solutions S&OP- Planowanie Sprzedaży i Operacji
jest elastycznym, konfiguralnym procesem, rozpoczynającym
się od kolekcji  danych a kończącym się na dynamicznym planie
Łańcucha dostaw, który zarządza produkcją i kontroluje plany
sprzedaży w przedsiębiorstwie.

Łącząc prognozowanie popytu z planowaniem S&OP w jeden
zintegrowany proces, osiągniemy to, że menedżment będzie
spędzał mniej czasu walcząc z problemami a będzie poświęcał
więcej czasu nad możliwościami rozwoju przed którymi firma
będzie postawiona.

Referencje:


Dostosowanie oprogramowania do procesów, a nie odwrotnie


W obecnych czasach istnieje wiele zainteresowanych stron biorących udział w procesie prognozowania popytu. Wszystkie te strony muszą być zaangażowane. Elastyczność Demand Solutions S&OP - Planowanie Sprzedaży i Operacji pozwala na łatwą adaptacje oprogramowania do potrzeb strategii zarządzania istniejących w przedsiębiorstwie.

   ·Standardowa konfiguracja obejmuje 6 sekcji, zawierjących informacje dla menedżmentu o: Zamówieniach, Sprzedaży, Produkcji, Zapasach, Dystrybucji i Zaległościach. Wszystkie sekcje są konfigurowalne, dopasowane do działalności przedsiębiorstwa.

   ·Rzędy można dostosować do zaspokojenia szczególnych potrzeb użytkownika. Standardowa konfiguracja porównuje bieżącą Sprzedaż,   Produkcję i Zapasy z danymi z ostatniego roku, Budżetem i najświeższą prognozą popytu, dzięki temu braki, odchylenia i trendy, tendencje   mogą być łatwo zindentyfikowane.

   ·Demand Solutions Planowanie Sprzedaży i Operacji (S&OP) może być skonfigurowany do prezentowania danych według wymagań menedżmentu (dowolny poziom szczegółów, grupy, rodziny produktów).

Dynamiczne zarządzanie biznesem

Roczne plany przygotowywane są przez wszystkie przedsiębiorstwa, niestety są one niezbyt często rewidowane. Demand Solutions S&OP jest w  stanie tworzyć roczne plany finansowe, które są dynamiczne i łatwe do zmieniania w ciągu roku.

Demand Solutions pozwala na budowanie optymistycznych i pesymistycznych prognóz sprzedaży (na dowolnym poziomie szczegółów) aby na podstawie zgromadzonych informacji, można byłoby wypracować odpowiednie strategie w celu osiągniecia wysokich planów sprzedaży. Scenariusze „cobybyłogdyby” mogą być kalkulawane w systemie na podstawie dowolnych założeń. 

Dzięki Demand Solutions można:

          ·  Znaleźć balans pomiędzy rodzinami produktów
          ·  Zintegrować plany operacyjne z planami finansowymi
          ·  Określić odpowiednią politykę i strategie planowania zapasami
          ·  Optymalizować zapasy

Zarządzanie biznesem. Wiadomości o istniejących brakach.

         ·
Sales & Operations Planning sprawia, że różnice pomiędzy business plan i planami generowanymi w systemi są widoczne i komunikowane.
          ·  Funkcje filtrów pozwalają na szybką identyfikacje obszarów, gdzie najistotniejsze różnice zachodzą.
          ·  Jedna baza danych. 
          ·  Optymalny proces S&OP zaczyna się z dobrym procesem prognozowania popytu.

Demand Solutions Sales & Operations Planning
buduje poważną bazę danych na temat informacji niezbędnych w procesie planowania: dane prognóz popytu, plany kształtowania się zapasów magazynowych, plan dostaw i dane produkcyjne. Dane te połączone w jednolitej bazie danych stanowię podstawę dla decyzji menedżmentu.

Planowanie na podstawie różnorodnych scenariuszy działania

   Jaki jest wpływ spowolnienia gospodarki na działalność przedsiębiorstwa?
   Jaki efekt będzie miało zamknięcie hali produkcyjnej?
   Jak wpłynie na działalność firmy zdobycie nowego rynku sprzedaży?

W Demand Solutions S&OP,
można wprowadzać zmiany  do istniejacego  planu , zapisać  te zmiany i śledzić efekty dokonanych zmian.

· Demand Solutions S&OP jest wpełni zintegrowany z Demand Solutions Forecast Management  i Demand Solutions Requirements Planning, aktualizacja danych odbywa się poprzez baze danych Forecast Management. Funkcje  Export/Import istniejące w DS, łatwo definiowane przez użytkownika sprawiają, że Produkty Demand Solutions bezproblemowo komunikują się z innymi systemami biznesowymi.

· Dane w Demand Solutions Planowanie Sprzedaży i Operacji (S&OP) mogą byc przeglądane i dostosywane na ekranie, prezentowane na diagramach lub możemy pracować na wydrukowanych raportach. Bardzo użyteczna funkcja „cobybyłogdyby” zapewnia menedżmentowi stymulowanie nowych scenariuszy biznesowych i określenia ich wpływu na produkcję, zapasy i zaległości. Prognoza całego roku jest stale aktualizowana aby odpowiednio koncentrować się na osiągnięciach roku podatkowego.

· Przeglądy, widoki niestandardowe mogą być zapisane i aktualizowane jeżeli nowe dane są dostępne,  do wprowadzonych zmian jest możliwość dołączenia notatek, dla przyszłej kontroli.


Sales & Operations Planning - S&OP
Planowanie Sprzedaży i Operacji (SOP)
SOP Planowanie sprzedaży i operacji
Planowanie Sprzedaży i Operacji - Kontakt
“Dzięki wdrożeniu procesu S&OP udało się prawie podwoić szybkość obrotu zapasów. Prawdą jest, że proces wymaga zaangażowania i ciężkiej pracy, ale widząc efekty z pierwszej ręki,  wszystko się opłaca”

Don DuBay,
Director of Information Technology,
Turtle Wax


Oprogramowanie do zarządzania, optymalizacji łańcucha dostaw
Copyright © 1985-2013 by Demand-Solutions CE Ltd  ·  All Rights reserved   | Kontakt

Planowanie popytu        Planowanie zapotrzebowania       SOP         Retail Planning           Collaboration          APS
SKF reduces its customers’ inventory with the help of Demand Solutions Sales & Operations Planning
Demand Management President Named "Pro to Know" by Supply & Demand Chain Executive Magazine
Wdrażając proces S&OP otrzymamy następujące korzyści:
- lepszy poziom obsługi klienta,
- redukcja zapasów i optymalizacja zapasów,
- lepsze wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa,
- lepszy i szybszy proces budżetowania,
- dokładniejsza prognoza sprzedaży, popytu,
- efektywna praca zespołowa i zwiększona gotowość do współpracy,
- efektywne planowanie działań związanych z wprowadzaniem nowego produktu na rynek,
- formalny proces określania celów, oceny postępu w celu osiąganięcia większej efektywności,
- szybkie i obiektywne rozpoznanie oraz zdefiniowanie ograniczeń zasobów przedsiębiorstwa."Demand Solutions jest jednym z trzech dostawców oprogramowania, posiadającym specjalny, zintegrowany moduł S&OP" mówi Nari Viswanathan, dyrektor Aberdeen Group

Łańcuch dostaw
Planowanie popytu        Planowanie zapotrzebowania       SOP         Retail Planning           Collaboration          APS
Planowanie procesów Łańcucha Dostaw
Nasza strona wykorzystuje technologię "cookies" tzw. ciasteczka. Pliki wykorzystywane są dla celów poprawnego funkcjonowania naszej strony. W przypadku braku zgody na ich zapisywanie konieczna jest zmiana odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej z jakiej korzystasz