Forecast Management - Program do zarządzania i prognozowania popytu, planowania sprzedaży

Dokładna prognoza popytu i planowanie sprzedaży (Demand/ Sales Forecast) jest głównym kluczem do osiągnięcia sukcesów w zarządzaniu łańcuchem dostaw (SCM).

Arkusze kalkulacyjne zaspakajają podstawowe potrzeby, jeżeli chcemy
wykonać nieskompikowane kalkulacje. Jednak większość firm, które
używają arkusze kalkulacyjne do optymalizacji zarządzania
łańcuchem dostaw (SCM)
, nie ma informacji o tym, że istnieje
alternatywa- program, który wspiera optymalizację zapasów
magazynowych i prowadzi do usprawnienia procesów Supply Chain,
wpełni zapewnia firmie stabilną przyszłość i rozwój.  Program DS FM - Prognozowanie Popytu/ Prognozowanie Sprzedaży otwiera zupełnie nowy świat dla zarządzania łańcuchem dostaw (SCM) - lepsze planowanie, prognozowanie popytu/ sprzedaży, lepsze planowanie zasobów i, co najważniejsze, zwiększenie wydajności i zysków. Ponad 2,000 klientów, w ponad 75 krajach, liczyć może na nasze rozwiązania w zakresie zarządzania, które oparte są na logicznych I łatwo przyswajalnych formułach.

Referencje:Zarządzanie łańcuchem dostaw / Zarządzanie popytem / Planowanie sprzedaży

W przeciwieństwie do niektórych programów prognozowania popytu i sprzedaży, które wymagają dużego zaangażowania ze strony działu IT w zaprogramowaniu struktur rodziny produktów, w programie
DS FM - Prognozowanie Popytu/ Planowanie Sprzedaży każdy użytkownik ma możliwość definiowania dowolnych rodzin produktów, które po agregacji najlepjej odzwierciedlają potrzeby biznesu i wspomagają  lepsze planowanie zapasów i podejmowanie strategicznych decyzyji. Od pierwszego dnia, użytkownicy mogą określic i tworzyć rodziny produktów, które najlepiej służą potrzebom marketingu, finansów, produkcji, sprzedaży, logistyki i innym działom firmy. Jeżeli potrafimy zdefiniować pytanie, Demand Solutions Forecast Management przygotuje dla nas natychmiast odpowiedź:

   ·Jak się sprzedaje dana marka, rodzina produktów? W złotówkach?
    W dolarach? W euro? W dowolnej walucie?
   ·Jaka będzie prognozowana sprzedaż w danym roku fiskalnym?
   ·Który segment naszej działalności będzie miał  najlepszy wzrost w
    danym roku?
   ·Które produkty obracają się najszybciej, najwolniej?
   ·Kto jest moim  najbardziej dochodowym klientem?

Planowanie i optymalizacja zapasów

 
·Pełny dostęp do danych aby proces decyzyjny był lepszy i szybszy

Wiele menedżerów stosuje zasadę 80/20 w podejmowaniu decyzji dotyczących planowania sprzedaży i prognozowania popytu, zarządzania zapasami magazynowymi. Analizy ABC, które oferuje Demand Solutions, pomagają w określeniu produktów, rodzin produktów, które są rentowne jak również tych, które nie są opłacalne dla firmy. Jakość decyzji znacznie się poprawi, jeżeli będziemy w stanie wykazać, że 90% naszych dochodów pochodzi tylko od 10% naszych klientów  albo, że aż 40% produktów przynosi nam tylko 10% zysków.

   ·Obiektywne zarządzanie popytem nowego produktu przy pełnej optymalizacji zasobów magazynowych

Bez wątpienia, prognozowanie sprzedaży, popytu nowego produktu jest bardzo trudne, jak również prognozowanie przyszłego popytu. Krzywe sprzedaży / popytu oferowane przez Demand Solutions Forecast Management umożliwiają prognozowanie popytu nowych produktów przez klonowanie struktury popytu innych, podobnych produktów, a następnie aktualizację prognoz na podstwie początkowych danych o sprzedaży.

   ·Precyzyjne dostrajanie procesu planowania popytu/ planowania sprzedaży

Demand Solutions Forecast Management oferuje możliwość zapisywania różnorodnych informacji napływających z wilu źródel: od kientów w formie prognoz sprzedaży, z prasy na temat trendów istniejących na danym rynku,od menedżmentu na temat przyszłych strategii I wielu innych źródeł.Informacje te, zapisane w formie uwag, pomagają w doskonaleniu dokładności prognoz sprzedaży I popytu.

   ·Łatwa wymiana danych z dowolnym systemem ERP

Program Demand Solutions Forecast Management może być wdrożony i używany praktycznie z każdym pakietem ERP. Dzięki zastosowaniu specjalnego interfejsu, wymiana danych pomiędzy istniejącym systemem i z oprogramowaniem Demand Solutions odbywa się bez żadnych przeszkód. Wykożystując Export/Import funkcję, bardzo łatwo I szybko możemy zdefiniować dane, które są potrzebne, aby Demand Solutions FM działał poprawnie i optymalnie. Funkcja “Batch Builder” pozwala na automatyzacje powtarzalnych procedur.
Forecast Management / Zarządzanie Procesem Prognostycznym
Prognozowanie / planowanie popytu, planowanie sprzedaży
Prognozowanie popytu
Dodatkowe funkcje:

Modele statystyczne - zautomatyzowane przewidywanie popytu,

Wykresy pomagają rozpoznać trendy, znaleźć wyjatki i pozwalają na analizowanie prognozy popytu biorąc po uwagę wszystkie ważne elementy historii sprzedaży.

Service Level Optimizer jest wyjątkowym i bardzo innowacyjnym narzędziem, pomagającym obiektywne obliczyć oraz ocenić wpływ stosowania różnych strategii zapasów bezpieczeństwa, pozwalając na efektywną optymalizację zapasów.

Notatnik umożliwia użytkownikom dokumentowanie, komunikowanie założeń i  decyzji podjętych w czasie procesu planowania popytu.

Porównywanie najświeższych wyników sprzedaży i prognóz popytu z Budżetem firmy pozwala na aktywne zarządzanie fimą, reagując na ciągle zmieniające sie warunki rynkowe.

Dziesiątki filtrów i nieograniczona ilość grup produktów zdefiniowanych przez użytkownika umożliwia zarządzanie przez wyjątki, upraszczając zarządzanie procesami i pozwala koncentrować na najważniejszych zadaniach
Prognoza popytu - Kontakt
"Dzięki DS byliśmy w stanie stworzyć prawdziwy proces planowania i wdrożyć globalny proces prognozowania popytu, sprzedaży. Dokładność prognozy popytu wzrosła o 12% i osiągamy stały wzrost poziomu obsługi klienta, w ciągu 5 miesięcy od implementacji systemu DS."

Chris Provost,
Logistic Director
ARLA FOODS

Oprogramowanie do zarządzania, optymalizacji łańcucha dostaw
Copyright © 1985-2013 by Demand-Solutions CE Ltd  ·  All Rights reserved   | Kontakt

Planowanie popytu        Planowanie zapotrzebowania       SOP         Retail Planning           Collaboration          APS
Osiągnięcia firm, prezentowane w najnowszym numerze DS Magazine:

RoomStore:
- redukcja zapasów o 33%,
- polepszenie dokładności prognozy popytu o 15%

Zep:
- osiągnięcie 90% dokładności prognozy popytu
Mizuno:
- zwiększenie dokładności prognozy popytu o 10%,
- redukcja zapasów o 24%

Trinity Biotech
:
- w ciągu pierwszych 3 miesięcy zredukowanie zapasów w drodze o 3 miliony dolarów

Więcej faktów na stronie Case Study
DS White Paper:
10 sposobów na poprawienie dokładności prognozy sprzedaży
 
Poprawienie prognozowania popytu i planowania zapasów
Demand Solutions enables medical manufacturer to increases forecast accuracy by 20%
Sprawdź proces planowania popytu! Lista kontrolna
Nowy dokument!
Prognozowanie Popytu - Podstawa przyszłości!

Jednym z najważniejszych zadań w Łancuchu Dostaw jest bieżące prognozowanie popytu, sprzedaży, magazynowych produktów gotowych, produkcji i surowców potrzebnych do produkcji ostatecznego produktu oraz prognozowanie zamówień na produkty gotowe, w przypadku dystrybutora. 
Demand Solutions pomaga w osiągnięciu wyznaczonych celów!
Demo
DS Forecast Management oferuje rozwiązania na następujące problemy:
- niski poziom obsługi klienta,
- częste braki towarowe (OOS),
- nieprzejrzysty proces planowania, prognozowania popytu,
- niska wydajność,
- niski poziom dokładności prognozy popytu, brak planowania sprzedaży,
- nadmierne zapasy,
- brak analiz ABC,
- częste straty w produkcji z powodu braku surowców,
- brak kluczowych wskaźników efektywności,
- źle wybrane strategie utrzymywania bezpiecznych zapasów,
-słaba jakość systemu raportowania (sprzedaż, prognoza, analizy luk rynkowych,
-złe zarządzanie wprowadzania na rynek nowych produktów, zmian produktów.


Monster Case Study

Łańcuch dostaw
Planowanie popytu        Planowanie zapotrzebowania       SOP         Retail Planning           Collaboration          APS
Planowanie procesów Łańcucha Dostaw
Nasza strona wykorzystuje technologię "cookies" tzw. ciasteczka. Pliki wykorzystywane są dla celów poprawnego funkcjonowania naszej strony. W przypadku braku zgody na ich zapisywanie konieczna jest zmiana odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej z jakiej korzystasz
Thule Case Study